Chương trình áp dụng từ ngày: 15/03/2021 đến hết ngày: 30/09/2021

  • THÔNG TIN CÁ NHÂN

  • THÔNG TIN XE

  • "MÃ SỐ DỰ THƯỞNG nhập 5 số cuối cùng của Số Khung trên xe"

Họ và tên Showroom Số điện thoại
Phan thị hương Showroom Đại Nam 0981642039
Nguyễn đình phong Thành kiên 0988882397
Ao Thị Hoàng Hùng Anh 0348991326
Nguyễn Xuân Trung Pomhan 0914815075
Hoàng Thị Lợi Hùng Anh 0394660619
Lê Văn Tuấn Hải Ngoan Sơn Dương 0359562215
Nguyễn Mộng Dũng Showroom Ung Hoa 0347937406
Hoàng Văn Quyền Hải Ngoan Sơn Dương 0985975118