Chương trình áp dụng từ ngày: 15/03/2021 đến hết ngày: 30/09/2021

  • THÔNG TIN CÁ NHÂN

  • THÔNG TIN XE

  • "MÃ SỐ DỰ THƯỞNG nhập 5 số cuối cùng của Số Khung trên xe"

Họ và tên Showroom Số điện thoại
Nguyễn Ngọc Biền Phù Ninh 0355494755
Nguyễn Thị Tạo Hồng Phát - Quỳnh Bảng 0344342737
Cao Hải Yến Phù Ninh 0356734544
Tạ Văn Long Phù Ninh 0385430711
Nguyễn Thanh Phong Phù Ninh 0385796436
Nguyễn Thị Huệ Phù Ninh 0978425970
Lê Thị san Phù Ninh 0976070091
Nguyễn Trung Tuấn Phù Ninh 0358246660