Chương trình áp dụng từ ngày: 15/03/2021 đến hết ngày: 30/09/2021

  • THÔNG TIN CÁ NHÂN

  • THÔNG TIN XE

  • "MÃ SỐ DỰ THƯỞNG nhập 5 số cuối cùng của Số Khung trên xe"

Họ và tên Showroom Số điện thoại
Hoàng Thị Nhiệm Hồng Phát - Quỳnh Bảng 0988091399
Bùi văn dần Thành kiên 0859898666
Phạm văn thường Thành kiên 0859408186
Nguyễn Thị Định Phù Ninh 0962644110
Lê Thị Vinh Phù Ninh 0973632208
Bùi Đình Tuấn Phù Ninh 0329671067
Trần Huy tài Phù Ninh 0906165087
Hoàng Anh Dũng Phù Ninh 0349251217