Chương trình áp dụng từ ngày: 15/03/2021 đến hết ngày: 30/09/2021

  • THÔNG TIN CÁ NHÂN

  • THÔNG TIN XE

  • "MÃ SỐ DỰ THƯỞNG nhập 5 số cuối cùng của Số Khung trên xe"

Họ và tên Showroom Số điện thoại
Trần Đan Lê Hương Sơn 0382352418
Cao Thái Bảo Hương Sơn 0393534998
nguyễn văn thật Bát Xát 0948524510
Trần Thị Yến Nhi Bát Xát 0967553967
Cao Thị Hồng Phù Ninh 0906165087
Hà Thị Hải Yến Phù Ninh 0977340943
Nguyễn bá huệ Phù Ninh 0369856361
Trần văn hùng Thành kiên 0396686483