Chương trình áp dụng từ ngày: 15/03/2021 đến hết ngày: 30/09/2021

  • THÔNG TIN CÁ NHÂN

  • THÔNG TIN XE

  • "MÃ SỐ DỰ THƯỞNG nhập 5 số cuối cùng của Số Khung trên xe"

Họ và tên Showroom Số điện thoại
Thái doãn long Đại nam 0977647395
Nguyễn Văn Ngọc Hồng Phát - Quỳnh Bảng 0836118777
Lâm Thị Tuyết Loan Hồng Phát - Quỳnh Bảng 0972319385
TRẦN THỊ NGỌC ÁNH ĐÔNG CUÔNG 0977840505
Lâm Thị Tuyết Loan Hồng Phát - Quỳnh Bảng 0972319385
Nguyễn Bảo Trâm Nguyễn Gia 07774577775
Nguyễn Tài Nguyên Nguyễn Gia 0844177773
Trần th showroom thể dung 0373628098