Chương trình áp dụng từ ngày: 15/03/2021 đến hết ngày: 30/09/2021

  • THÔNG TIN CÁ NHÂN

  • THÔNG TIN XE

  • "MÃ SỐ DỰ THƯỞNG nhập 5 số cuối cùng của Số Khung trên xe"

Họ và tên Showroom Số điện thoại
Trần Văn Quyền Hoàn Tuyết 0972347329
Lưu Đức Văn Hoàn Tuyết 0384092083
Thái Thị Mận Hoàn Tuyết 0974109804
Trương trọng đạt Diễn châu 0973597838
Ngô sỹ hải Diễn châu 0986978968
Nguyễn quốc anh Diễn châu 0986978968
Phan thị Khánh linh Diễn châu 0965989740
Hoàng thi hương Diễn châu 0982675935