Chương trình áp dụng từ ngày: 15/03/2021 đến hết ngày: 30/09/2021

  • THÔNG TIN CÁ NHÂN

  • THÔNG TIN XE

  • "MÃ SỐ DỰ THƯỞNG nhập 5 số cuối cùng của Số Khung trên xe"

Họ và tên Showroom Số điện thoại
Phạm thị Quỳnh trang Nguyễn Trãi 0336377968
Mai thị hà Hoàn Tuyết 0987832124
Vương Văn Quý Hoàn tuyệt 0865067455
Hồ thể hoàn Hoàn Tuyết 0987789827
Hồ Thái Lan Hồng Phát - Quỳnh Bảng 0985191908
Phạm Thị Phương Hoàn Tuyết 0382329776
Trần Thị Thảo Vi Hoàn Tuyết 0911322404
Trương Khánh Hiền Hoàn Tuyết 0985386671