Chương trình áp dụng từ ngày: 15/03/2021 đến hết ngày: 30/09/2021

  • THÔNG TIN CÁ NHÂN

  • THÔNG TIN XE

  • "MÃ SỐ DỰ THƯỞNG nhập 5 số cuối cùng của Số Khung trên xe"

Họ và tên Showroom Số điện thoại
Nguyễn Thị Thoan Nguyễn Gia 0377841134
Lê Văn Hoàng Nguyễn Gia 0947577117
Trần Quang Nhân Nguyễn Gia 0918689771
Đỗ Thị Thùy Linh Nguyễn Gia 0946504083
Nguyễn Linh Đan Nguyễn Gia 0984302203
Nguyễn thị thu Nguyễn Trãi 0333711502
Phan thị hạnh Nguyễn Trãi 0347890824
Trần Ngọc Đại Nguyễn Trãi 0787483812