Chương trình áp dụng từ ngày: 15/03/2021 đến hết ngày: 30/09/2021

  • THÔNG TIN CÁ NHÂN

  • THÔNG TIN XE

  • "MÃ SỐ DỰ THƯỞNG nhập 5 số cuối cùng của Số Khung trên xe"

Họ và tên Showroom Số điện thoại
Nguyễn Phương Trang Nguyễn Gia 0978081178
Lê Thị Toán Nguyễn Gia 0373189577
Trần Văn Tuận Nguyễn Gia 0982758954
Nguyễn Thị Huế Nguyễn Gia 0985412087
Phạm thị thuỳ Nguyễn Trãi 0977016357
Trần Thị nhương Hoàn Tuyết 0977565469
Nguyễn Thị tùng Hoàn Tuyết 0383327369
Nguyễn Thiện Hoàng Nguyễn Gia 093440253