Chương trình áp dụng từ ngày: 15/03/2021 đến hết ngày: 30/09/2021

  • THÔNG TIN CÁ NHÂN

  • THÔNG TIN XE

  • "MÃ SỐ DỰ THƯỞNG nhập 5 số cuối cùng của Số Khung trên xe"

Họ và tên Showroom Số điện thoại
Phạm Anh Tuấn Bát Xát 0387736857
Hoàng Thị Hòa Hải Ngoan 0398189783
Nguyễn Thị Thúy Hằng Hương Sơn 0368091063
Vũ hữu đĩnh Thành kiên 0966407539
Nguyễn Thị Huệ Quỳnh Lưu 0333695042
Lê văn quân Thành kiên 0974862235
Nguyễn thị vơn Đô lương 0378697484
Nguyễn bá kình Đô lương 0973552243